gnomeprint.ui.FontDialog

gnomeprint.ui.FontDialog — FontDialog object for GnomePrintui

Synopsis

class gnomeprint.ui.FontDialog(gtk.Dialog):
  gnomeprint.ui.FontDialog(title)
def get_fontsel()
def get_preview()

Ancestry

+-- gobject.GObject
 +-- gtk.Object
  +-- gtk.Widget
   +-- gtk.Container
    +-- gtk.Bin
     +-- gtk.Window
      +-- gtk.Dialog
       +-- gnomeprint.ui.FontDialog

Description

Constructor

  gnomeprint.ui.FontDialog(title)
title : title of the window.
Returns :a new gnomeprint.ui.FontDialog.

Creates a new gnomeprint.ui.FontDialog object.

Methods

gnomeprint.ui.FontDialog.get_fontsel

  def get_fontsel()
Returns :

The get_fontsel() method

gnomeprint.ui.FontDialog.get_preview

  def get_preview()
Returns :

The get_preview() method